La setmana dia a dia

Repassarem la Setmana Santa dia a dia i especialment, com es viu la Setmana Santa al poble de Verges.

Setmana Santa és la festa principal de l’església cristiana, que celebra la resurrecció de Jesucrist al tercer dia després de la seva Crucifixió. L’observança més antiga registrada d’una celebració de Pasqua prové del segle II, encara que la commemoració de la Resurrecció de Jesús probablement va passar abans.
La data de la Setmana Santa i les seves controvèrsies.

La fixació de la data en què s’observaria i celebraria la Resurrecció de Jesús va desencadenar una gran controvèrsia al cristianisme primitiu en què es pot distingir una posició oriental i una occidental. La disputa, coneguda com les Controvèrsies Pasquals, no es va resoldre definitivament fins al segle VIII. A Àsia Menor, els cristians veien el dia de la Crucifixió el mateix dia que els jueus celebraven l’ofrena de la Pasqua, és a dir, el dia de la primera lluna plena de primavera. La Resurrecció, aleshores, es considerava dos dies després, sense importar el dia de la setmana.

A Occident la Resurrecció de Jesús se celebrava el primer dia de la setmana, el diumenge, quan Jesús havia ressuscitat d’entre els morts. En conseqüència, la Pasqua sempre se celebrava el primer diumenge després del dia 14 del mes de Nisán. Cada vegada més, les esglésies van optar per la celebració dominical, i els quartodecimans (defensors del dia 14) van continuar sent una minoria. El Concili de Nicea, l’any 325 va decretar que la Pasqua s’hauria de celebrar el primer diumenge següent a la primera lluna plena després de l’equinocci de primavera (21 de març). La Pasqua, per tant, pot caure qualsevol diumenge entre el 22 de març i el 25 d’abril.

La setmana dia a dia a Verges

 

Jesús a l'hort de Getsemaní - La setmana dia a dia
(Total de visites 295, 1 visites avui)