L’hort de Getsemaní

En aquell temps, Jesús va sortir amb els seus deixebles cap a l’altra banda del torrent de Cedró. Allà hi havia un hort, l’hort de Getsemaní. Jesús hi entrà amb els seus deixebles. Judes, el qui el traïa, coneixia també aquell indret, perquè Jesús s’hi havia reunit sovint amb els seus deixebles. Judes, doncs, s’endugué la cohort de soldats romans i alguns guardes del temple que els grans sacerdots i els fariseus li havien posat a disposició, i va arribar a l’hort. Venien amb llanternes i torxes, tots armats.

  • Jesús, que sabia tot el que li havia de passar, surt fora i els pregunta: “Qui busqueu?”.
  • Li respongueren: “Jesús de Natzaret”.
  • Els diu: “Sóc jo”.

També hi havia amb ells Judes, el qui el traïa. Així que Jesús digué: “Sóc jo”, retrocediren i caigueren per terra.

  • Jesús tornà a preguntar-los: “Qui busqueu?”.
  • Li digueren: “Jesús de Natzaret”.
  • Ell respongué: “Ja us he dit que sóc jo. Però si em busqueu a mi, deixeu que aquests se’n vagin”. S’havien de complir les paraules que Jesús havia dit: “Dels qui m’has donat, no n’he perdut ni un de sol”.

A continuació, Simó Pere es va treure una espasa que portava i d’un cop tallà l’orella dreta al criat del gran sacerdot. Aquell criat es deia Malcus.

  • Jesús digué a Pere: “Guarda’t l’espasa a la beina; no he de beure la copa que el Pare m’ha donat?”.

Finalment, Jesús li va tocar la orella a Malcus, i li va sanar.

Evangeli Segons Sant Joan: 18,1—19,42

Jesús curant la orella a Malcus - L'hort de Getsemaní
Jesús curant la orella a Malcus – L’hort de Getsemaní
La traïció de Judes - L'hort de Getsemaní
La traïció de Judes – L’hort de Getsemaní
(Total de visites 327, 1 visites avui)