El temps – Dansa de la Mort de Verges

El temps va lligat indissolublement a la mort. De fet, la mort no és res més que l’acabament del temps particular de cadascú. Ja des de molt antic apareixen aparells per a mesurar el temps, la majoria utilitzen el moviment d’elements naturals (sol, aigua, sorra) fins que apareixen els primer enginys mecànics. Amb tot, la familiaritat del símbol, que no seria tanta com en l’actualitat, vindria garantida per un o més rellotges públics i per la transmissió del temps a través del campanar de l’església. L’ús d’un mecanisme determinat condicionaria evidentment el missatge del símbol. Així, si la dansa de la Mort de Verges escull com a símbol un rellotge d’esfera, és perquè és el més adequat al missatge que vol comunicar. El rellotge no té broques, i això és senyal que no interessa reflectir el temps.

De fet, per a simbolitzar l’escolament del temps, res millor que un rellotge de sorra com el que s’utilitzen en altres casos. Si el pas del temps no es veu, si el rellotge no té broques, és senyal que vol comunicar algun aspecte relacionat amb el temps que no és la seva fugacitat.

La Dansa de la Mort de Verges, simbolitza el temps amb un rellotge sense broques.
La Dansa de la Mort de Verges, simbolitza el temps amb un rellotge sense broques. La mort et pot arribar en qualsevol instant.