Entrada de Jesús a Jerusalem (El Ram)

A Verges, l’Entrada de Jesús a Jerusalem l’anomenem “El Ram”. És també l’acte que obre la representació dels últims dies de la vida de Jesús a la Plaça Major del poble.

Jesús entra a la Plaça Major muntat a sobre d’un pollí. Mentre és aclamat per la multitud. Un cop dalt l’escenari, el text és molt prosaic. Us recomano assistir a la plaça per tal d’escoltar-lo.

A continuació, podreu llegir el text de la mateixa escena segons l’Evangeli de Sant Marc.

Entrada de Jesús a Jerusalem segons l’Evangeli de Sant Marc

Quan s’acostaven a Jerusalem, vora Betfagé i Betània, cap a la muntanya de les Oliveres, Jesús envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec:

  • «Aneu al poble d’aquí al davant, i així que hi entrareu trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat encara. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava: Per què ho feu?, digueu-li: el Senyor l’ha de menester, i de seguida el tornarà aquí.»

Ells se n’anaren i trobaren un pollí fermat, fora, al portal d’una casa, i el deslligaren. Alguns dels qui eren allà els deien:

  • «Què feu, perquè deslligueu el pollí?»

Ells respongueren tal com els havia dit Jesús, i els deixaren fer. Porten a Jesús el pollí, el guarneixen amb els seus mantells i ell hi puja.
Molts estenien els mantells pel camí, i d’altres, ramatge que collien dels camps, i els qui el precedien o el seguien cridaven:

  • «Hosanna. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Beneït el Regne del nostre pare David, que està a punt d’arribar. Hosanna a dalt del cel.»

Jesús va entrar a Jerusalem, al temple. Després de donar una mirada tot al voltant, com que ja era el vespre, va sortir amb els Dotze cap a Betània.

Evangeli segons Sant Marc 11,1-10

MINISTERI DE JESÚS A JERUSALEM. PASSIÓ, MORT I RESURRECCIÓ

Entrada de Jesús a Jerusalem
Entrada de Jesús a Jerusalem
Foto: Albert Barnosell | Instagram
(Total de visites 264, 1 visites avui)