El Sant Sopar

El primer dia dels Àzims, quan se sacrificava l’anyell pasqual, els deixebles van dir a Jesús:

  • Deixebles: On vols que anem a fer els preparatius perquè puguis menjar el sopar Pasqual?

Ell envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec:

  • Jesús: Aneu a la ciutat i vindrà a trobar-vos un home que duu una gerra d’aigua. Seguiu-lo, i allà on entri digueu al cap de casa: “El Mestre diu: On tens la sala on haig de menjar el sopar pasqual amb els meus deixebles?” Ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran, parada amb estores i coixins. Prepareu-nos allí el sopar.

Els deixebles se n’anaren. Van arribar a la ciutat, ho trobaren tot tal com Jesús els havia dit i prepararen el sopar pasqual.
Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donà. I digué:

  • Jesús: Preneu: això és el meu cos.

Després prengué una copa, digué l’acció de gràcies, els la donà i en begueren tots. Els digué:

  • Jesús: Això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tothom. Us asseguro que ja no beuré més del fruit de la vinya fins al dia que begui vi nou en el Regne de Déu.

Després de cantar els salms, van sortir cap a la muntanya de les Oliveres.
Llavors Jesús els digué:

  • Tots fallareu, perquè diu l’Escriptura: Mataré el pastor, i les ovelles es dispersaran. 28 Però després de la meva resurrecció aniré davant vostre a Galilea.

Pere li va dir:

  • Pere: Ni que tots fallin, jo no.
  • Jesús: T’ho asseguro: avui, aquesta mateixa nit, abans del segon cant del gall, m’hauràs negat tres vegades.

Però ell afirmava amb més insistència:

  • Pere: Ni que em calgui morir amb tu, no et negaré.

I tots els altres deien el mateix.

Mt 26,17-19; 26.26-30; 26,31-35/ Lc 22,7-13; 22,15-20; 22,31-34 / Co 11,23-25 / Jn 13,36-38