Dijous Sant

En el calendari cristià, el Dijous Sant es commemora l’últim sopar de Jesucrist amb els seus deixebles, abans de ser traït per Judes Iscariot i crucificat, l’anomenat Sant Sopar. També …

Llegeix més